Innkalling årsmøte Eiker o-lag

Postet av Grete Thorsby den 3. Jan 2024

I henhold til lov for Eiker o-lag innkalles det herved til årsmøte mandag 29. januar 2024 kl. 1830. Årsmøte skal behandle de vanlige sakene som årsberetning, regnskap, innkomne saker og forslag, planer og budsjett for 2024, samt foreta valg. Enkel bevertning i regi av hustutvalget.

Har du forslag til saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøte, må dette sendes styret senest to uker før møtet - innen 15. januar 2024. Forslag sendes styret på e-post til leder@eikerolag.no.

Årsberetning for 2023 vil fremgå i Eiker Hornet nr. 4/2023, som etter planen vil bli sendt til trykking 17. januar 2024. Vi tilstreber at en ekstraordinær utgave vil bli gjort tilgjengelig digitalt på vår hjemmeside, der oppdatert informasjon om årsmøte blir publisert.


På vegne av styret,

Grete Thorsby

Leder Eiker o-lag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.