Følgende sitter i styret 2023

Leder

Grete Thorsby

Rødstrupsvingen 34
3320 Vestfossen

952 16 662
leder@eikerolag.no

Nestleder

Anders Elvekrok

Myrsnipa 41
3320 Vestfossen

900 89 117
akrok@online.no

Kasserer

Terje Gulliksen

Rødstrupesvingen 12
3320 Vestfossen

990 18 680
kasserer@eikerolag.no

Sekretær

Inger Isnes Tyse

Geveltveien 55
3303 Hokksund

975 19 756
inger.isnes.tyse@gmail.com

Leder Aktivt Utvalg

Hilde Hovdenak

Rådyrveien 3
3320 Vestfossen

958 03 221
hildehovdenak@hotmail.com

Leder Teknisk Utvalg
Hans Roar Bakken
Hasselbakken 18
3303 Hokksund
916 77 277
hr.bakken@online.no
Leder Rekrutt Utvalg
Arnstein ThoresenKlommesteinveien 52
3303 Hokksund
488 66 046
arnsteth@online.no
Leder Trim- og Friluftsliv Utvalg
Eli Tufte HanssenOrhanemyra 1B
3320 Vestfossen
982 52 914
elitufte@gmail.com
Leder Husutvalg
Berit Grosvold
Kilenvn. 2
3053 Steinberg
976 69 388
berit.grosvold@ebnett.no

Varamedlem

Kristin Viken

Dynge 23
3303 Hokksund

957 61 780
Kristin.v@broadpark.no