Klubbhuset på Ormåsen

Retningslinjer for utleie av klubbhus.
Husutvalget
Bruken av klubbhuset koordineres av utleieansvarlig. Oversikt over planlagt utleie henges opp på klubbhuset og ajourføres av utleieansvarlig.

Utleieansvarlig:
Eli R. Bakken
Tlf. 32 75 21 30,
Mobil: 926 40 728
E-post: eli.r.bakken@gmail.com

INTERN UTLEIE:
For å sikre egen virksomhet bør styret, utvalg og komiteer melde sine behov og ønsker om bruk for en 6 måneders periode til utleieansvarlig.
Det skal alltid være en ansvarlig kontaktperson, for utvalgene/komiteer er leder ansvarlig dersom annet ikke er avtalt.
Øvrig intern utleie skjer fortløpende til utleieansvarlige.
Interne brukere sørger selv for at rydding/grovt renhold blir utført etter bruk.

GENERELT.
Både for intern og ekstern utleie er man svært restriktive vedr utleie til ”yngre” (under 25 år) bursdager og lignende.
Det er border, stoler og dekketøy for inntil 50 personer. 

EKSTERN UTLEIE:
Klubbhuset leies ut til andre aktiviteter enn klubbens egne (møter, treningssamlinger, private tilstelninger og arrangementer).

Priser gjeldende fra 1.1.2021. 

Type utleie:
Pris:
Merknader:
Kurs, møter, trenings-samlinger på dagtid frem til kl 17.00 (gjelder alle dager)
Kr. 1.000.- 

Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker.
Se leievilkår
Kurs og møter, kveldstid mandag – fredag.
Kr 500.- t.o.m. 25 personer.
Kr 700.- over 25 personer.
Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker.
Se leievilkår
Dagarrangementer (lør-søn) i helgene og andre helligdager frem til kl. 17.00.
(konfirmasjon, bursdager, bryllup, barnedåp m.m.
Kr 2.200,-.
Inkluderer utleie fra ettermiddag/kvelden før arrangementet (for dekking, pynting etc.).

Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker.
Sluttrenhold av utleier.
Se leievilkår
Kveldsarrangementer i helgene (fre-søn) og ved andre helligdager.
Lukkede arrangementer.
Kr 2.200,-
Klubbhuset leies ut fra kl. 12.00 utleiedagen til kl. 12.00 påfølgende dag.
Rydding, oppvask og grovt renhold foretas av leietaker innen kl. 12.00 påfølgende dag. Sluttrenhold av utleier.

Leie av særskilt kort varighet eller spesielle arrangementer kan i hvert enkelt tilfelle avtales med utleieansvarlig.


Leievilkår for Eiker o-lags klubbhus.

Lokalet disponeres innenfor det tidsrom som er avtalt med utleier.
Røyking er ikke tillatt i noen del av klubbhuset.
Utlevering/henting av nøkkel avtales med utleieansvarlig.
Nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig senest dagen etter leie.
Medlemmer av Eiker o-lag innrømmes 30% rabatt på leie.
For arrangementer i helgene (+ øvrige helligdager) må det betales et depositum på kr 500,- for avtalt leie lenger enn et ½ år frem i tid. Ved evt avbestilling refunderes ikke depositum. Leien er bekreftet fra o-laget når depositum er innbetalt.
All fakturering ut over depositum skjer i etterkant med 14 dagers betalingsfrist, bankgiro 2220.20.50356.
Alarm slås av/på med den øverste låsen på hoveddøren. NB! Vri nøkkelen mot venstre. Motsatt når det låses.
Regulering av varme etter avtale med utleieansvarlig.
Det skal tas hensyn til at lokalet er en del av en skolebygning, særlig ved leie i skoletiden.
Ved leie til arrangementer i helgene skal lokalet forlates senest kl. 02.00. Da skal det også være ro i området.
Eventuelle skader og/eller unormal slitasje som skyldes leietakers bruk må erstattes. Skader skal meldes til utleier, jfr. skjema "egenerklæring". 

Instruks for rydding/grovrengjøring etter utleie

Hovedregelen er at lokalet skal forlates i den tilstand det var ved ankomst.
Som leietaker bes du gjøre følgende før avreise og innlevering av nøkkel:

1.    Rydde bord/stoler og sett dette på plass slik det var ved ankomst.

2.    Benker, bord og ev. stoler tørkes av med våt klut. 

3.    Bestikk, glass, tallerkener, kopper etc. skylles og settes i oppvaskmaskin på kjøkkenet før den settes på. 

4.    Oppvaskmaskin må ikke forlates i drift. 

5.    Alt dekketøy med mer ryddes tilbake etter vask i oppvaskmaskin. 

6.    Privat dekketøy etc. skal tas med hjem og byttes ikke ut med o-lagets eget inventar.

7.    Skyll termokanner og kaffetraktere. 

8.    Slå av kaffetraktere og trekk ut støpslene.

9.    Våtorganisk avfall kastes i egen beholder på kjøkkenet, der avfallsposene kastes i søppelcontainer ved lager/garasje på parkeringsplassen.
       Avfallsposer ligger i skapet under kjøkkenbenken. 

10.    Fei opp det groveste på gulvene. Vask vekk søl og store flekker. 

11.    Kjøkken, toaletter og oppholdsrom skal ryddes, gulvet feies og søppel tømmes.

12.    Dersom det er pyntet på utsiden av inngangsdøren, skal dette ryddes. 

13.    Det er søppelsortering av avfallet (rest/papir/plast/glass/hermetikk).
         Avfallsbøtter og dunker i lokalet skal tømmes, der avfall kastes i søppelcontainer ved lager/garasje på parkeringsplassen.

14.    Husk å slukke alle lys når lokalet forlates, også på toaletter. 

15.    Egenmeldingsskjema fylles ut hvis inventar på en eller annen måte er blitt ødelagt. Skjema og nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig.


ÅPENT KLUBBHUS OG KVELDSMAT
Husutvalget administrerer og er ansvarlig for åpent klubbhus hver tirsdag kl. 18-21.
Kveldsmat serveres fra kl. 19.00
Bli med på treninga til aktiv- / rekruttutvalget, eller ta en tur selv. Det er sosialt og hyggelig å avslutte inne etterpå med litt mat og prat.
Tilbudet er åpent for alle, så ta gjerne med venner og bekjente! 

Ajourført 04.03.2024