Referater 2023 -2016

Her er referat fra styret og utvalg 2023 

Styret
Styret - 2023-02-23 Møte nr 1 - referat
Styret - 2023-03-30 Møte nr 2 - referat
Styret - 2023-04-19 Møte nr 3 - referat
Styret - 2023-05-31 Møte nr 4 - referat
Styret - 2023-08-28 Møte nr 5 - referat
Styret - 2023-09-20 Møte nr 6 - referat 
Styret - 2023-10-18 Møte nr 7 - referat
Styret - 2023-11-22 Møte nr 8 - referat
Styret - 2023-12-14 Møte nr 9 - referat
Styret - 2024-01-15 Møte nr 10 - referat

Teknisk
Referat møte Teknisk utvalg 2023-1 den 1.2.2023
Referat møte Teknisk utvalg 2023-2 den 6.3.2023
Møte Teknisk utvalg 2023-3 den 27.3.2023
Referat møte Teknisk utvalg 2023-4 den 5.6.2023
Møte Teknisk utvalg 2023-5 den 4.9.2023
Møte Teknisk utvalg 2023-6 den 23.10.2023
Møte Teknisk utvalg 2023-7 den 27.11.2023

Husutvalget 

Referat 1 2023 

Referat 2 2023
Referat 3 2023
Referat 4 2023


Aktiv
Aktivutvalget, møte 3 2023.pdf
aktivutvalget 14.06.23.pdf
Aktivutvalget, møte 3 2023.pdf
Møte i aktivutvalget mandag 25.09
Referat fra møte 6 i Aktivutvalget i Eiker o

 

Rekrutt
2023-02-20 Møtereferat - Rekruttutvalget
Møtereferat_16.03.2023 .pdf

 

Trim og friluft
Trimutvalg-2023-02-02 Møte nr.1
Trimutvalg-2023-03-20 Møte nr.2
Trimutvalg-2023-06-07 Møte nr.3

Trimutvalg-2023-08-21 Møte nr.4
Trimutvalg-2023-09-11 Møte nr.5
Trimutvalg-2023-10-16 Møte nr.6

 

Her referat fra styret og utvalg 2022

 StyretStyremøte 1_2022.pdf
Styremøte 2-2022.pdf
Styremøte 3-2022.pdf
Styremøte 4 - 2022.pdf
Styremøte 5-2022.pdf
Styremøte 6-2022.pdf
Styremøte 7-2022.pdf
Styremøte 8-2022.pdf
Styremøte 9-2022.pdf
Styremøte 10-2022.pdf
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2022.pdf
Teknisk
Referat møte Teknisk utvalg 2022-1 den 7.2.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-2 den 7.3.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-3 den 4.4.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-4 den 30.5.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-5 den 5.09.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-6 den 24.10.2022.pdf
Referat møte Teknisk utvalg 2022-7 den 28.11.2022.pdf

Husutvalget
Referat_Husutvalget_ 1 2022.pdf
Referat 2 2022.pdf
Referat 3 2022 (1).pdf
Referat 4 2022.pdf

Aktiv
aktivutvalget møte 22.02.22.pdf
aktivutvalget møte 22.03.22.pdf
Møte i aktivutvalget tirsdag 30.pdf
Møte i aktivutvalget 8.11.22.pdf

Rekrutt
Møtereferat_08.03.2022 _ 01.pdf
Møtereferat_22.03.2022 _ 01.pdf
Møtereferat_03.08.2022 _ 04.pdf

 

Trim og friluft
01-2022 referat.pdf
Referat utvalgsmøte 2-2022.pdf
Referat utvalgsmøte 3-2022.pdf
Referat utvalgsmøte 4-2022.pdf
Referat utvalgsmøte 5-2022.pdf

 

Her er referater og skriv fra styret og utvalg i 2021

Styret
Styremøte_1_2021.pdf
Styremøte_2_2021.pdf
Styremøte_3_2021.pdf
Styremøte_4_2021.pdf
Styremøte_5_2021.pdf
Styremøte_6_2021.pdf
Styremøte_7_2021.pdf
Styremøte_8_2021.pdf
REFERAT FRA ÅRSMØTET 2021.pdf

Teknisk utvalg
Referat møte Teknisk utvalg 2021-1 den 24.2.2021.pdf
Referat møte teknisk utvalg nr_2 _2021.pdf
Referat møte teknisk utvalg nr_3 _2021.pdf
Referat møte teknisk utvalg nr_4 _2021.pdf*
Referat møte teknisk utvalg nr_5 _2021.pdf
Referat møte teknisk utvalg nr_6 _2021.pdf
Referat møte teknisk utvalg nr_7_2021, 29.11.2021.pdf

Trim - friluftsliv
Referat februar 21_.pdf
Referat mai 21..pdf

Aktivutvalget
Møteagenda Aktiv 09.02.21.pdf

Husutvalget
Referat 1 2021.pdf
Referat 2 2021.pdf

Rekruttutvalget

Her er referater og skriv fra styret og utvalg i 2020
Styret
Referat styremøte nr 1 2020.pdf
Referat styremøte nr 2 2020.pdf
Referat styremøte nr 3 2020.pdf
Referat styremøte 4 2020.pdf
Referat styremøte nr 5 2020 .pdf
Referat styremøte nr 6 2020.pdf
Referat styremøte nr 7 2020.pdf
Referat fra årsmøte 27.1.2021_signert.pdf

Teknisk
Referat møte teknisk nr_1 _2020.pdf
Referat møte tekniskutvalg nr_2 _2020.pdf
Referat møte tekniskutvalg nr_3 _2020.pdf

 

Husutvalget
Referat 1 2020.pdf

 Aktiv
Referat møte i aktiv #1 2020.pdf 

Her er referater og skriv fra styret og utvalg i 2019
Styret

Referat styremøte nr 1 2019.pdf
Referat styremøte nr 2 2019.pdf
Referat styremøte nr 3 2019.pdf
Referat styremøte nr 4 2019.pdf
Referat styremøte nr 5 2019.pdf
Referat styremøte nr 6 2019.pdf
Referat styremøte nr 7 2019.pdf
Referat styremøte nr 8 2019.pdf
Årsmøtereferat årsmøtet 2019.pdf

Tur og friluft
Referat Januar 19.pdf

Husutvalget
Referat 1 2019.pdf
Referat 3 2019.pdf
Referat 4 2019.pdf

Aktiv

Rekrutt

Teknisk
Teknisk utvalg ref møte 1 2019 den 30.1.2019.pdf
Teknisk utvalg ref møte 2 2019 den 6.3.2019.pdf
Teknisk utvalg ref møte 3 2019 den 10.4.2019.pdf

Her er referater og skriv fra styret og utvalg i 2018
Styret
Referat styremøte 01_2018.pdf
Referat styremøte 02_2018.pdf
Referat styremøte 03_2018.pdf
Referat styremøte 04_2018.pdf
Rekruttering til lederuppgaver og andre verv..pdf
Referat styremøte nr 5 2018.pdf
Referat styremøte nr 6 2018.pdf
Referat styremøte nr 7 2018.pdf
Referat styremøte nr 8 2018.pdf

Aktiv
Referat 12. februar 2018.pdf
Referat aktiv 23.april 2018.pdf
Referat 3. september 2018.pdf

Rekrutt


Teknisk
Teknisk utvalg ref møte 8 2017 den 17.1.2018.pdf
Terminliste Treningsløp 2018 ukast 1a.pdf

Tur og friluft

Referat Januar 2018.pdf
Referat mars 2018.pdf
Referat september 18..doc
Referat oktober 18.(1).pdf

Husutvalget
Referat 1 2018.pdf
Referat 2 2018.pdf

Her er referater og skriv fra styret og utvalg i 2017

Styret
Referat styremøte 01_2017.pdf
Referat styremøte 02_2017.pdf
Referat styremøte 03_2017.pdf
Referat styremøte 04_2017.pdf
Referat styremøte 05_2017.pdf
Referat styremøte 06_2017.pdf
Referat styremøte 07_2017.pdf
Referat_Årsmøtet_2017.pdf

Aktiv
Aktivtuvalget_17 (2).pdf
Referat 30. januar 2017 (2).pdf
Referat 6. mars 2017.pdf
Treningsplan for aktivutvalget 2017.pdf
Referat 29. mai 2017.pdf
Referat 14. august 2017.pdf
Referat 25.september 2017.pdf
Referat 30. oktober 2017.pdf
Referat 27. november 2017.pdf

Rekrutt
Referat_rekrutt 1_2017.pdf
Tiltaksplan Rekrutt 2017.pdf
Referat Rekrruttutvalg 28.03.17.pdf


Teknisk
Teknisk utvalg ref møte 1 2017 den 6.2.2017 (1).pdf
Teknisk utvalg ref møte 2 2017 den 6.3.2017.pdf
Notat fra møte 28.3.2017 vedr Eikerløpet 2017.pdf
Teknisk utvalg ref møte 4 2017 den 12.9.2017.pdf
Teknisk utvalg ref møte 5 2017 den 4.10.2017.pdf
Kartplaner Eiker o-lag ajourført 22.10.2017.pdf
Kartplaner og løp 2010-2021.pdf
Teknisk utvalg ref møte 6 2017 den 25.10.2017.pdf


Tur og friluft
Referat Januar 17.pdf
Jobbfordeling 17 (1).doc
Referat september 17. .pdf
Referat oktober 17..pdf

Husutvalget
Referat 1 2017.pdf
Referat 2 2017.pdf
Referat 3 2017.pdf

Her er referater fra styret og utvalg i 2016

Styret
Referat styremøte 01_2016.pdf
Referat styremøte 02_2016.pdf
Referat styremøte 03_2016.pdf
Referat styremøte 04_2016.pdf
Referat styremøte 05_2016.pdf'
Referat styremøte 06_2016.pdf
Referat styremøte nov 2016.pdf
Referat styremøte 08_2016.pdf
Retningslinjer disponering av kart.pdf
Aktuelle tidsfrister.pdf
Innkalling til kretsting 2016.pdf
Referat_Årsmøtet_2016_Eiker_O-lag.pdf

Aktivutvalget
Referat_aktiv1_2016(1).pdf
Referat 2_2016.pdf
Referat 4. april 2016.pdf
Referat 2. mai 2016.pdf
Referat 26. september 2016.pdf
Kriterier for egenandeler.pdf
Referat 31. oktober 2016.pdf


Rekruttutvalget


Teknisk utvalg
Teknisk utvalg ref møte 1 2016 den 11.1.2016.pdf
Teknisk utvalg ref møte 2 2016 den 8.2.2016.pdf
Teknisk utvalg ref møte 3 2016 den 14.3.2016.pdf
Teknisk utvalg ref møte 4 2016 den 24.5.2016.pdf
Teknisk utvalg ref møte 5 2016 den 5.10.2016.pdf
Teknisk utvalg ref møte 7 2016 den 15.11.2016.pdf
BuOK terminliste 2017.pdf

Trim- og friluftsutvalget
Tur-o_Referat_1_Januar 16.pdf
Referat fra pakkemøte 2016_1.pdf
Referat oktober 2016.doc

Husutvalget
Husutvalget Referat 1 2016.pdf
Referat 2 2016.pdf
Referat 3 2016.docx