KLUBBTØY FÅES KJØPT PÅ KLUBBHUSET
Kjøp av klubbtøy gjøres i forbindelse med treninger fra klubbhuset.
Philippe Zürcher (tlf. 984 54 778 / e-post phzurcher@gmail.com) fra aktivutvalget har ansvaret for alt salg av klubbtøy.
Under kveldsmaten vil det henge enkelte modeller og størrelser fremme til prøving.
Oversikt over tilgjengelige størrelser og priser henger på stativet. Alle medlemmer får rabatterte priser, og medlemmer t.o.m 16 år får ekstra rabatt!Kompass og utstyr kan kjøpes på de større løpene.

Blant annet kan o-utstyr kjøpes i følgende nett-butikker:

Trimtex
Idrettsbutikken
4allsport