RESULTATER FRA TRENINGSLØP

I 2015 tok klubben i bruk dataprogrammet "Brikkesys" i forbindelse med administrasjon og resultatformidling fra treningsløpene. Når treningsløp har blitt avviklet på ordinær måte, har resultater ved bruk av Brikkesys blitt lagt ut like etter løpet.
Da koronapandemien gjorde sitt inntog i 2020, og vi ikke kunne gjennomføre treningsløpene på ordinær måte, fant vi andre løsninger ved at løperne selv tok sin egen tid. Denne tiden registreres av den enkelte løpere i et system basert på regnearkprogrammet Excel. Martin Sørensen har utviklet dette opplegget for klubben, og vi fortsetter med en ny løsning av dette i 2023.
- Dersom vi kan avvikle løp med ordinær tidtaking med bruk av Brikkesys, blir disse resultatene publisert.
- Ordinære treningsløp i 2023 er beregnet hvor postene står ute ytterligere to dager. Her må den enkelte ta tiden selv og registrere i "Excel-systemet". 

- Det vil da komme to resultatlister fra samme løp. Foreløpig er det ikke planer om å koble disse sammen.
- Når det ikke er ordinær tidtaking med Brikkesys, kommer kun "Excel-resultater".