Eiker tur-o og ti på topp

  Det er fortsatt mye snø i høyereliggende strøk på Holtefjell.
Vi ser oss derfor nødt til å forskyve utsetting av poster der med 14 dager. Det betyr at tur-o-postene 91 - 100 kan tas fom. 
30. mai.
TiPåTopp-postene Gåomkringåsen, Bikkjefjell og Langtjennsåsen kan tas fom. 
6. juni.
Fellesturen for TiPåTopp arrangeres 
søndag 13. juni.
Avvik fra dette vil bli kunngjort på Eiker O-lags hjemmeside og på turbloggen i 
turorientering.no08.05.2021 Postene 51-60 TRETJERNSÅSEN er satt ut. Mye snø i nordhelling ved post 54 og 55.


06.05.2021 Bonusposten TI-PÅ-TOPP DAMÅSUTSIKTEN er satt ut.


04.05.2021 Postene 71-80 KNIVESETRA er satt ut. MEN runden kan bare tas med truger!
Bør tidligst forsøkes siste uke i mai. Foruten mye snø er det også mye toppbrekk og nedbøyde trær i området.


FELLESTUREN 30.05.2021 til GÅOMKRINGÅSEN og LANGTJENNÅSEN går som planlagt. Endringer kan komme pga coronarestriksjoner.


03.05.2021:  De første TI-PÅ-TOPP-postene er satt ut. 

                      Post 8 BEMPILKOLLEN

                      Post 9 HOGGSKOLLEN

                      Post 10 KOLLEVOLLÅSEN, norde

Det er fremdeles noe snø i område.


24.04.2021 Postene 21-30 Grøslandssaga er satt ut.

24.04 2021 Stolpene G01-G10 på Ormåsen-Gruveåsen er satt ut i dag. G06 står ved enden av skrenten mot gruvene. Det var for mye stein i bakken til at den vi fikk satt den ved foten av skrenten.


21.04.2021 Stolpene G21-G30 i Hoensmarka er satt ut i dag.

20.04.2021 Stolpene G11-G20 på Årbogen Vest er satt ut i dag.


På kartet over Tretjernsåsen postene 51-60 står det feil målestokk. Kartet er i målestokk 1:10000, og ikke 1:7500 som det står på kartet.


18.04.2021 Postene 31-40 Dørja-Junger er satt ut. Det er fremeles noe snø i skiløypa og i skyggesidene.


09.04.2021 Postene 1-10 Årbogen Øst er satt ut. 

Postene 41-50 Gruveåsen/Ormåsen Vest er satt ut. Slepa på Ormåsen Vest er stedvis vanskelig å finne etter hogst. Det er fremdeles noe snø i område post 47-49.

Posten 11-20 Ormåsen Sør er satt ut.


07.04.2021 Nå kan du få kjøpt TUR-O KONVOLUTTER og TI-PÅ-TOPP på Rema1000 Ormåsen, Bunnpris Skotselv, Bjørn Myhre AS, Sport1 Eikersenteret, Mjøndalen Bakeri. Intersport Buskerud Storsenter selger konvolutter når butikken åpner igjen.


06.04.2021 Postene 61-70 Øytjern/Balatjern er satt ut. Fremdeles mye snø, og vanskelig nord på Røysåsen


05.04.2021 Postene 81-90 KOBBERDOKK er satt ut. Noe snø i område, og mye nedfall av busker. Veldig glatt og isete i bakken fra parkering og opp til Lauvtjern.TUR-ORIENTERINGS-BROSJYRA:

Riktig mobilnr. på Aud Kjemperud skal være 979 26 068.


TI-PÅ-TOPP: Parkeringsoversikt - Langtjennsåsen (post 3) har samme parkeringshenvisning som post 1, (ikke som post 8).


TUR-ORIENTERING og TI-PÅ-TOPP 2021

Det er fremdeles full vinter, snø og kuldegrader, men sesongen 2021 er så og si klar. Vi hadde en formidabel økning av deltagere i 2020, og håper og tror at dere alle vil prøve dere på postene også i 2021. Nytt i år, er at nå er det QR-koder påalle tur-o postene. Nærmere info om dette, ligger på turorientering.no. Postene er naturlig nok ikke satt ut enda, men de kommer ut så fort forholdene tillater det. Det vil i 2021 bli satt ut poster på følgende områder:

ORMÅSEN, ÅRBOGEN VEST og HOENSMARKA- 10 stolper på hvert kart, GRØNNE TURER

ÅRBOGEN ØST og ORMÅSEN SØR - 10 poster på hvert kart, BLÅ TURER

GRØSLANDSAGA, DØRJA-JUNGER, GRUVEÅSEN, TRETJERNSÅSEN og ØYTJERN-BALATJERN - 10 poster på hvert kart RØDE TURER

VERPSETRA, KOBBERDOKK, VESTBYSETRA - 10 poster på hvert kart SVARTE TURER.

For de som ønsker mer ativitet enn turpostene gir, settes det også ut Ti-På-Topp-poster:

På Holtefjell: GÅOMKRINGÅSEN, BIKKJEFJELL og LANGTJERNÅSEN

På KROKSTADSKAUEN: BEMPILKOLLEN, HOGGSKOLLEN, KOLLEVOLLÅSEN og DAMÅSUTSIKTEN (bonuspost)

På MJØNDALSSKAUEN: EMANUELLKNATTEN, KYRFJELL og SIRIKJERKE

På KONGSBERG: LANGEVANNUTSIKTEN


Dato for når postene settes ut vil bli annonsert fortløpende.

Følg med på turorientering.no og på her klubbens nettside.

Vi planlegger ut fra dagens situasjon ang covid19. Endringer kan skje.

Vi håper å se dere alle ute i skogen i løpet av sommeren.


.


Utsalgssteder for Turorientering og Ti påtopp- konvolutter:

Ormåsen:

    Rema 1000

Hokksund:

Sport 1 - Eikersenteret

Rasmussen Interflora

Skotselv:

Bunnpris - Skotselv Dagligvare

Krokstadelva:

Intersport Buskerud Storsenter

Bjørn Myhre Sport

Mjøndalen:

Mjøndalen Bakeri og Konditori


Priser: Turorientering kr.300,-. Ti-på-topp kr.150,-. 


Meld deg inn

Siden du er idrettsutøver - meld deg inn i o-laget

Har du tenkt over at du er idrettsutøver, selv om du "bare" driver med turgåing? Dine idrettsprestasjoner er uavhengig av tidspress og rekorder, men regnes i antall poster og antall timer på tur. Du bør være med i Eiker o-lag. Vi organiserer opplæring av nybegynnere, konkurranseorientering og orienteringsaktiviteter for trimmere.
Et medlemsskap koster kr 350 (over 16 år), kr 250 (under 17år), evt. familiemelemskap kr 600. Du får medlemsbladet Eikerhornet 3-4 ganger pr. år, rabatter ved privat leie av klubbhuset på Ormåsen, innflydelse på det o-laget gjør osv.
Hvis du er interessert i å støtte oss som medlem kan du melde deg inn i o-laget på en av disse måtene:

-- Eiker o-lag tilbyr bestilling av medlemskap i klubben på turorientering.no. Du må være logget på for å registrere deg som medlem av o-laget. Etter du har registrert deg, vil du motta giro i posten.

-- Du kan sende "Medlemskap", navn, adresse og fødselsdato og-år til Eiker o-lag, Postboks 73, 3301 Hokksund, eller på e-post til leder@eikerolag.no. Giro kommer deretter i posten.
Bilder fra Tur-O avslutningen 2015 Trykk her


DiverseLevert av IdrettenOnline