«Eiker Øst» - nytt turkart i Finnemarka

Postet av Hans Roar Bakken den 30. Okt 2015

Etter flere års arbeid kan Eiker o-lag nå presentere nytt turkart over store deler av Finnemarka. Kartet, som er i målestokk 1:20.000, og med 10 meters ekvidistanse, dekker et område på 210 km2. Området strekker seg fra Solbergelva i sydøst til Glitre og Glomsrudkollen i nord, og kartet har fått undertittel som «Snaukollen – Glitre – Lokkeråsen».

Navna på kartet.
«Navn på skauen er en alvorssak.Det er ikke reint sjelden at det oppstår uenighet om hvor navnet hører hjemme, og hva de ulike stedene egentlig heter. Eiker o-lag har derfor lagt mye arbeid i at det vi setter på kartet, geografisk skal bli så riktig som mulig» står å lese på tekstsiden på kartet. Det er lagt mye arbeid i å få frem alle navnene som står på kartet. Kjell Klokkerud har vært ansvarlig for navnsetting, og med meget god bistand fra mange bidragsytere.

Selve synfaringen av kartet for å få det så riktig som mulig, er basert både på ordinære o-kart, og med mye synfaring i fra mange medlemmer i Eiker o-lag. Tor Sørensen og Morten Berglia har stått for selve tegningen (digitaliseringen) av kartet, mens Hans Roar Bakken har stått for lay-out og bilder på tekstsiden.

Det forrige turkartet som Eiker o-lag ga ut over området er så langt tilbake som i 1977.Med denne utgivelsen har o-laget komplettert serien med turkart. «Eiker Sør» ble utgitt i 2009, og i 2013 «Eiker Vest».

Kartet er til salgs for kr 150,-. Det finnes i bl.a. følgende forretninger: Bjørn Myhre Sport i Krokstadelva, Mjøndalen Installasjon, Sport1 og Notabene på Eiker Kjøpesenter. Bunnpris i Skotselv, Nygård Sport samt Notabene på Åmotssenteret, og hos Turistforeningen i Drammen. I tillegg ved henvendelse til materialforvalter Per Kruke i o-laget.


Fire fornøyde med utgivelsen av kartet: Tor Sørensen, Morten Berglia, Kjell Klokkerud og Hans Roar Bakken.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.