EIKERLØPET 26. MAI 2022 –1. FUNKSJONÆROVERSIKT

Postet av Hans Roar Bakken den 19. Apr 2022

Etter to år med avlyst Eikerløp er vi nå forhåpentligvis tilbake til «gamle tilstander», men med noen endringer.

Eikerløpet som tradisjon avvikles Kristi Himmelfartsdag – som i år er torsdag 26. mai. 

Løpet arrangeres med samlingsplass ved Spiten Skileik. Vi har fått ryddet en stor idyllisk plass, og med en svært positiv grunneier som har utvidet en skogsbilvei til en bred tømmerveg og god parkering tar vi gjerne imot 1.000 deltakere!
I klubbens strategiplan har vi som et mål å «engasjere flest mulig som funksjonærer» til Eikerløpet, og vi trenger erfaringsmessig rundt 50 funksjonærer. Det er mange funksjonærer, og noen har tidsmessig begrensede oppgaver, men vi anser det jo litt sosialt også da at så mange som mulig er med. 

Organisering og funksjonæroppsett baserer seg på samme mal som vi har benyttet de siste årene, men med tilpasninger etter erfaringer under koronaårene. 

Vedlagt følger et første oppsett med fordeling av ansvarsområder. Flere er forespurt som funksjonærer og svart ja, mens andre forespørres herved, og som vi håper svarer ja. 

  • De som er forespurt og svart ja er avmerket med SORT skrift i oversikten.
  • Under disse er noen navn ført opp med BLÅ skrift i oversikten som vi ønsker å ha med i de respektive grupper. Håper dere gir tilbakemelding og svarer ja. Fint om du også gir tilbakemelding dersom du ikke har anledning, eller kan tenke deg ei annen oppgave.
  • I tillegg mangler vi funksjonærer i noen grupper, det er angitt med «1-x nye»

Så må vi regne med at noen oppsatte ikke har anledning til å være med på dagen, så vi trenger helt sikkert en del reserver. Har du ikke vært med tidligere, så er du spesielt hjertelig velkommen.

Vi ber om bekreftelse/tilbakemelding sendes per e-post til hr.bakken@online.no eller SMS melding til 916 77 277 innen onsdag 27. april 2022 om du har anledning eller ikke. Angi med nummer hvor du har lyst til å gjøre en jobb, og/eller at vi kan sette deg opp der det er behov.

Samme person kan gå igjen på et par områder der det passer. 

Mandag 9. mai kl. 19.00 blir det funksjonærmøte på Klubbhuset med informasjon og gjennomgang av arrangementet. Alle inviteres, ansvarlige gruppeledere må møte, og det vil være aktuelt at enkelte grupper møtes særskilt for å gå igjennom sine rutiner. Nærmere om dette senere. På lagets hjemmeside vil det bli lagt ut ajourført "arrangørhåndbok" som stikkordsmessig viser oppgaver innen de ulike ansvarsområder. 

Med hilsen
Hans R. Bakken/Løpsleder/916 77 277

Innbydelse finner du her..

Her er funksjonæroversikt per 18.4.2022


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.