TRENINGSLØP 2022 - ARRANGØRER SØKES

Postet av Hans Roar Bakken den 10. Mar 2022

Vi jobber med terminlista og opplegg for treningsløp 2022. Selv uten korona (forhåpentligvis) videreføres«koronaopplegg» på alle ordinære treningsløp; det innebærer ati prinsippet legger vi opp til ordinær tidtaking på torsdager (første dag), men at postene blir hengende ute ytterligere to dager (til og med lørdag), men da basert på egen tidtaking og innmelding av resultater via «Excel-rapportering».

Det er planlagt med sprintløp 6 tirsdager og 4 nattløp. Disse løypene beregnes bare å henge ute den aktuelle dagen – og med ordinær tidtaking. Det samme gjelder de 4 lørdagsløpene fra klubbhuset på høsten.

LØYPER
Fire løyper i ordinære treningsløp, i sprint 1,5 + 2,5 km.
• 1,5 km rekrutt
• 3 km middels utfordring/vanskelighetsgrad
• 3,5-4 km (“forkortet 5 km”)
• 5 km noe mer krevende

KART OG LØYPELEGGING
Alle kart som skal benyttes til treningsløp blir å finne på klubbens hjemmeside, og lastes ned derfra.
Løypeleggingen baserer seg på bruk av løypeleggingsprogrammet Purple Pen. De siste årene har det fungert veldig bra med bruk av både Purple Pen til løypelegging og Brikkesys til tidtaking. Vi har laget egne veiledere for praktisk bruk av begge systemene.

ARRANGØRER/LØYPLEGGERE SØKES
Teknisk utvalg har satt opp utkast til terminliste for treningsløp 2022. Det er ei ganske omfattende terminliste som følger vedlagt. For at det skal være mulig å gjennomføre må vi ha arrangører til alle løpene.
Det er en målsetting å rekruttere nye arrangører, gi opplæring og bistand til disse, samt gi bistand ved løypelegging og gjennomføring.

Vi vil også lage ei lita sjekkliste for gjennomføring av treningsløp.

På samme måte som de siste årene sender vi nå ut lista og søker arrangører. Det innebærer at du gir tilbakemelding om du vil arrangere treningsløp, og hvilken dato/sted du kan tenke deg å stå som arrangør. Vi prøver å etterkomme ønskene så langt som mulig, men er det flere med samme ønsker må vi prøve å sette opp dette på best mulig måte.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding innen 20. mars 2022 på e-post til: hr.bakken@online.no
eller telefon 916 77 277. Det er fint om du kan tenke deg å arrangere løp både på våren/ forsommeren og høsten!
Mvh Hans R. Bakken, leder teknisk utvalg 10.3.2022

Terminlista finner du her...Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.