OPPLEGG FOR TRENINGSLØP 2021 – ARRANGØRER SØKES

Postet av Hans Roar Bakken den 18. Mar 2021

Vi jobber med terminlista og opplegg for treningsløp 2021. Koronasituasjon må vi ta høyde for at vil kunne medføre endringer i forhold til det planlagte. Erfaringer fra opplegg i 2020 var positive, og vi viderefører deler av samme opplegg

 I prinsippet legger vi opp til ordinær tidtagning på torsdager (første dag), men at postene blir hengende ute ytterligere to dager (til og med lørdag), men da basert på egen tidtagning og innmelding av resultater via «Excel-rapportering».

Dersom situasjonen tilsier at vi ikke kan ha ordinær tidtagning første dag, gjennomføres med egen tidtagning alle dager.

Det er planlagt med sprintløp noen tirsdager. Disse løypene beregnes bare å henge ute den aktuelle dagen – og med ordinær tidtagning dersom mulig. Ellers at løypene henger ute for egen tidtagning mellom kl. 17.00-20.00.

 LØYPER

Tre løyper i ordinære treningsløp, i sprint 1,5 + 3 km.

  • 1,5 km rekrutt
  • 3 km middels utfordring/vanskelighetsgrad
  • 5 km noe mer krevende 

 KART

Vi jobber med en løsning hvor løypeleggere laster ned kart til treningsløp fra et eget område på klubbens hjemmeside. Dvs at alle kart som skal benyttes til treningsløp etter hvert blir å finne her. Løypeleggingen baserer seg på bruk av løypeleggingsprogrammet Purple Pen. De siste årene har fungert veldig bra med bruk av både Purple Pen til løypelegging og Brikkesys til tidtagning.

 ARRANGØRER/LØYPLEGGERE SØKES

Teknisk utvalg har satt opp utkast til terminliste for treningsløp 2021. Det er ei ganske omfattende utkast til terminliste som følger vedlagt. 

For at det skal være mulig å gjennomføre må vi ha arrangører til alle løpene. Vi trenger arrangører til 32 ulike treningsløp, både ordinære løp torsdager/lørdager samt sprintløp på tirsdager.

Det er en målsetting om å rekruttere nye arrangører, gi opplæring og bistand til disse, samt gi tilbake-melding på løypelegging.

Nærmere retningslinjer for treningsløpene m.h.t. materiell og utstyr kommer. Klubben har kjøpt inn ekstra opplegg av postenheter/-skjermer slik at det bør være god tid både til utsetting og innhenting av poster.

 

På samme måte som de siste årene sender vi nå ut lista og søker arrangører. Det innebærer at både du (og andre) gir tilbakemelding om du vil arrangere treningsløp, og hvilken dato/sted du kan tenke deg å stå som arrangør. Vi prøver å etterkomme ønskene så langt som mulig, men er det flere med samme ønsker må vi prøve å sette opp dette på best mulig måte.

 Dersom du føler behov for bistand/veiledning så får vi til dette.

  • Rolf Lunde vil gi bistand vedr resultater – Brikkesys og/eller Excel-resultater, samt Livelox og løypelegging ved bruk av Purple Pen.
  • Hans R. Bakken ansvar for bistand vedr kart og løypelegging ved bruk av Purple Pen.

 Vi vil gjerne ha din tilbakemelding innen 22. mars 2021 på e-post til: hr.bakken@online.no 
 eller telefon 91677277. Det er fint om du kan tenke deg å arrangere løp både på våren/forsomeren og høsten!

Mvh
Hans R. Bakken, leder teknisk utvalg
18.3.2021


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline