TRENINGSLØP 2021

ÅRETS OPPLEGG

Som følge av koronasituasjon må vi ta høyde for at det kan bli endringer i forhold til det som planlegges. Erfaringer fra opplegg i 2020 var positive, og vi viderefører deler av samme opplegg, kall det ”koronaløp” eller ”Ukas løype”.

I prinsippet legger vi opp til ordinær tidtagning på torsdager (første dag), men at postene blir hengende ute ytterligere to dager (til og med lørdag), men da basert på egen tidtagning og innmelding av resultater via «Excel-rapportering».
Dersom situasjonen tilsier at vi ikke kan ha ordinær tidtagning første dag, gjennomføres med egen tidtagning alle dager.

Løpene i april måned gjennomføres i sin helhet som ”koronaløp”.

Det er planlagt med sprintløp noen tirsdager. Disse løypene beregnes bare å henge ute den aktuelle dagen – og med ordinær tidtagning dersom mulig. Ellers at postene henger ute for egen tidtagning mellom kl. 17.00-20.00.

LØYPER ORDINÆRE LØP. 
Det legges 3 løyper slik: (ca. løypelengder):
- 1,5 km: Nybegynnerløype, rekrutt. Meget lett, etter ledelinjer og om nødvendig merket på en del av strekkene.
- 3 km: Middels utfordring.
- 5 km: Krevende løype.

NATTLØP
1,5 - 3 - 5 km, samme nivå som for ordinære treningsløp.

SPRINTLØP
Det legges to løyper:
- Kort N-nivå:    1,5 km,
- Lang A-nivå:    2,5 - 3 km

STARTTIDER - DAGER MED TIDTAGNING
Ordinære  torsdagsløp:
- Før sommerferien:    kl. 17.30 - 19.00
- Etter sommerferien:    kl. 17.30 - 18.30

+ postene blir hengende ute ytterligere to dager.

Lørdagsløp på høsten
Disse løypene beregnes bare å henge ute den ene dagen. Start mellom kl. 12.00 -13.00.

Sprintløp.
Starttid som ordinære torsdagsløp, alternativt at postene henger ute for egen tidtagning mellom kl. 17.00-20.00.

Nattløp.
Start ca. kl 19.30 – etter mørkets frembrudd - og frem til kl 21.00.
Nattløp gjennomføres kun den aktuelle dagen.

STARTKONTINGENT - ÅRSAVGIFT - TRENINGSLØP
Løpere fra Eiker t.o.m. 16 år gratis.  Øvrige løpere kr 20,- per løp , eller du kan også betale en årsavgift på kr 400,- for alle treningsløpene. Benytt klubbens bankkonto 2220.20.50356, eller via Vipps 118 972.
Levert av IdrettenOnline