Følgende sitter i styret 2020


Leder

Hans R. Bakken

Hasselbakken 18,
3303 Hokksund

916 77 277
leder@eikerolag.no

Nestleder

Mona Jensen

Mikkelsveien 29
3055 Krokstadelva

48181945
monajens@hotmail.no

Kasserer

ikke valgt, leder fungererSekretær

Tom   André
Alstadsæther

Borgetjernsveien   18,
3055   Krokstadelva

411 44   295
alstadsa@gmail.com

Leder Aktivt Utvalg

Anne Marthe Peveri

Klokkerstien 5,
3302 Hokksund

412 32 716
annemarthepeveri@gmail.com

Leder Teknisk Utvalg
Hans R. Bakken
Hasselbakken 18,
3303 Hokksund
916 77 277
hr.bakken@online.no
Leder Rekrutt Utvalg
Anita Hilleren Torneveien 12
3320 Vestfossen
90596946
Anita_hanssen@hotmail.com
Leder Trim- og Friluftsliv Utvalg
Knut Tore. Maudal
Enga 6B,
3055 Krokstadelva
906 00 098
knut.tore.maudal@ebnett.no
Leder Husutvalg
Berit Grosvold
Kilenvn. 2,
3053 Steinberg
976 69 388
berit.grosvold@ebnett.no

Varamedlem

Ingvild Bartnes Hoen

Skotselvveien 142
3302 Hokksund

97751987
egilhoen@online.no


Levert av IdrettenOnline