Årsmøte

Postet av Eiker OL den 14. Jan 2022


Som følge av koronarestriksjoner har styret bestemt at kommende årsmøte i sin helhet gjennomføres digitalt. Link for oppkobling til møtet vil bli sendt på e-post til klubbens medlemmer. Vi benytter e-post som er registrert i medlemssystemet. Du er selv ansvarlig for korrekt e-post adresse. Denne kan registrere/ajourføre i «minidrett.nif.no».
Møtedato og tidspunkt opprettholdes, onsdag 26.1.2022 kl. 19.00. 
Det vil bli mulig å logge seg på fra kl. 18.45 for å teste at alt fungerer slik det skal.
Kirsti har sendt link til Teams møtet til alle medlemmer pr e-post. E-postadressen er den som er registrert i medlemsregisteret. "Leveringen mislyktes" til 11 av dere. Hvis du ikke har fått link til det digitale møtet, send den riktige e-postadressen din til leder@eikerolag.no, så skal Kirsti rette den.

*Saksliste og årsmelding sendes til alle medlemmer/familier som klubbavis nr. 4-2021, og legges ut på hjemmeside og Facebook.  

Hornet 2021-4 Årsmelding 2021 nett.pdf

Kontrollutvalgets beretning for 2021 - Eiker O-lag.pdf

Hilsen styret.