KARTARKIV


Eiker o-lag arbeider i 2021 for å etablere nye digitale kartløsninger. Planen er å utarbeide faste "kart/kartområder" som skal være tilgjengelige i utskriftsformater A4 og A3, stående eller liggende utskrifter. Unntak fra dette vil være i forbindelse med enkelte løpsarrangementer, som f.eks. Eikerløpet.
Kart vil bli lagt ut etter hvert som de er klare.

Kartene blir inndelt i ulike grupper eller kategorier, avhengig av bruk og type kart. Det vil også komme et eget arkiv med gamle og historiske kart.
Ved å trykke på overskriften for den enkelte kategori vil du komme til de enkelte kart som er lagt inn under denne kategorien. Noen kategorier er "åpen for alle", mens andre kategorier kun er åpne for medlemmer av Eiker o-lag, dette er kommentert under hver kategori.

HVOR KJØPE KART

Turkart selges i følgende forretninger:
- Bjørn Myhre Sport, Krokstadelva
- Sport1 Eikersenteret, Hokksund
- Turistforeningen, Drammen
- Isaksen Libris, Kongsberg

Kart kan også bestilles/kjøpes hos klubbens materialforvalter:
Per Kruke  Krukegt 8, 3303 Hokksund.
Tlf.: 905 74 023

Alle kart kan også bestilles via e-post:
kartleder@eikerolag.no
Ved sending som brevpost kommer porto i tillegg.

GEOGRAFISK OVERSIKT OVER KLUBBENS KART
Alle kan logge seg inn og se oversikten. Trykk på overskriften.

.. er under utarbeidelse..
.. foreløpig en oversikt over alternativer..

KARTOVERSIKT
Alle kan logge seg inn.
Dette er en tabellarisk oversikt over aktuelle kart utgitt av Eiker o-lag

PDF-FILER AV KART
Alle kan logge seg inn.
Her har vi samlet mange aktuelle kart i PDF-format med "lav oppløsning". Det innebærer at du kan se kartene på nettet, men er ikke egnet til å skrive ut.

Det jobbes med å finne en betalingsløsning slik at filer kan lastes ned i høy oppløsning, og derved også egnet til utskrift (tilsvarende som finnes for tur-o på nett).

KART TIL MEDLEMMER - TRENING
Du må være medlem for å logge deg inn - trykk på overskriften.
Kart legges ut som georefererte bildefiler (GIF, JPG) samt PDF av tilsvarende. Kart som bl.a. skal benyttes til trening for aktivutvalget, kart for rekruttutvalget, turorientering legges ut her. Løypelegging skjer med Purple Pen og bildefil som grunnlag.
Alle kart som legges ut på «Kart for medlemmer» kan lastes ned gratis av medlemmer for eget bruk, og til bruk for aktiviteter i klubben.

KART TIL TRENINGSLØP
Du må være medlem for å logge deg inn - trykk på overskriften.
Alle kart som løypeleggere til treningsløp skal benytte legges ut her, og gjøres tilgjengelig for nedlastning

SKOLEGÅRDSKART
Kan lastes ned av alle.
Klubben er med i prosjektet "Kart i skole og fritid" som Norges Orienteringsforbund står ansvarlig for. Det arbeides med å tegne noen nye "skolegårdskart" som stilles gratis til bruk for skolene. Disse er i målestokk 1:1000 og med mange detaljer. Fra tidligere har klubben noen kart over skoleområder, men det har skjedd flere endringer som kommer med på nye kart. De kartene som foreløpig er lagt ut er gamle kart fra 2004 som eksempler.

TURKART
Klubben har tre aktuelle turkart: 

NavnOmrådeUtgittMålestokkEkvAreal km2Pris
Eiker SørMjøndalsskauen/ Sirikjerke20091:20 00010m105150,-
Eiker ØstSnaukollen - Glitre - Lokkeråsen20151:20 00010m210150,-
Eiker VestHoltefjell-Fiskum20161:20 00010 m240150,-

OCAD - FILER
Du må være medlem for å logge deg inn - trykk på overskriften.
Kart som klubben har utgitt og som fortsatt kan være aktuelle i bruk. Utgivelsesår angir hvor ajourført de enkelte kart er.

KARTARKIV.NO
Du må har særskilte rettigheter til dette arkivet. Arkivet administreres av "superbruker" som er klubbens kartleder.
Det er opprettet abonnement hos Konkylie Data for en arkivløsning for OCAD-filer.  Her kan lagres originalfiler, og det tildeles rettigheter for bruk/nedlasting og oppgraderinger

HISTORISKE KART
Alle kan logge seg inn.
Her er link til kart som er utgitt helt fra 1950-tallet.

Databasen ikke helt i orden m.h.t. utseende.. skal ordnesLevert av IdrettenOnline