EIKERLØPET 2019

Postet av Hans Roar Bakken den 11. Mai 2019

FUNKSJONÆRMØTE MANDAG 13. MAI KL. 19.00 – 21.00

Mandag 13. mai kl. 19.00-21.00 blir det som meddelt i tidligere skriv funksjonærmøte på Klubbhuset med informasjon og gjennomgang av arrangementet. Til møtet inviteres alle - også de som kan tenke seg å være med som funksjonær, men som foreløpige ikke satt opp. Alle med strek under på oversikten over ansvarsområder ber vi spesielt om å møte.

Årets Eikerløp arrangeres med samlingsplass på Grøslandsetra.

Viser til skriv av 21.4.2019 med første utkast til funksjonærliste for årets Eikerløp 30. mai – Kristi Himmelfartsdag. Med et par unntak har vi mottatt tilbakemeldinger, og noen har av ulike grunner ikke anledning til å være med på årets løp.
Vedlagt følger ajourført oversikt per 11. mai.
Vi har behov for ytterligere noen funksjonærer. Dette er avmerket under de enkelte grupper, og gjelder følgende:
               330 Start             + 1 person
               450 Parkering     + 6 personer
               510 Salg              + 3-4 personer
               520 Drikke          + 1 person
               540 Barnepark   + 2 personer
               580 Væskepost  + 2 personer?
Her trenger vi hjelp, og håper at noen melder seg som ikke er blitt kontaktet. Håper særskilt at også nye medlemmer som ikke har vært med som arrangør tidligere melder seg – det er en fin måte å komme inn i miljøet på.

Vi ber om at dette sendes per e-post til hr.bakken@online.no eller SMS melding til
 916 77 277, eller muntlig snarest mulig, og senest innen 20. mai.

Etter dette kommer ei endelig funksjonærliste, samt skriv med ytterligere informasjon, frammøtetider m.m., samt kakeønsker

Innbydelse Eikerløpet 2019

Funksjonærmøte mandag 13. mai - funksjonærstatus per 11. mai

Organisering per 11. mai


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline