KM 25-26 august

Postet av Eiker OL den 4. Jul 2018

Til klubbens medlemmer (sendes på e-post, legges ut på hjemmeside og Facebook).

KM 25-26. august 2018 – SØKER FUNKSJONÆRER

Eikerløpet og O-troll-leir er allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Nå nærmer det seg sesongens siste store arrangement – KM for Buskerud O-krets – med langdistanse lørdag og stafetter søndag. Vi håper på god oppslutning fra medlemmene også denne gangen, slik at vi får til et arrangement vi kan være stolte av og som gir deltakerne en god opplevelse. Kartet er Øyvann og samlingsplass den samme som Eikerløpet i 2015 – på sørsida av Steindammen.

Med hensyn til deltakerantall er KM et vesentlig mindre arrangement enn Eikerløpet, men antall funksjonærer blir likevel ikke mye forskjellig. I klubbens strategiplan har vi som et mål å «engasjere flest mulig som funksjonærer». Å arrangere O-løp er en sosial dugnad, oppgavene er varierte, og det er definitivt «noe for alle».

 

Vedr oppsett av funksjonærer forsøker vi oss på samme opplegg som til Eikerløpet. Vedlagt følger et første oppsett med fordeling av ansvarsområder. Noen er forespurt og har svart ja, mens andre forespørres herved, og vi håper også disse svarer ja. Under de fleste grupper står oppgitt et antall i parentes, f.eks. (4-5). Det er dette antallet vi i tillegg trenger i hver gruppe, og det er her vi anmoder om at du kommer med ønske om hvor du har lyst til å bidra. Har du ikke vært med tidligere, så er du også hjertelig velkommen. 

Vi ber om tilbakemelding på Facebook, på e-post til siri.jaren@vegvesen.no eller SMS melding til 916 97 993 innen 15. juli (samme dag som finalen i fotball-VM!). Angi med ansvarsnummer hvor du har lyst til å gjøre en jobb. Vi håper flest mulig har anledning til å bidra begge dager, men om du er forhindret en av dagene er det bare å opplyse om det. Har du ikke anledning til å være med denne gangen, så er det greit å få vite det også. 

Vi antar at enkelte av de aktive vil ønske å delta selv. Opplys i så fall om det slik at vi kan prøve å finne oppgaver som lar seg kombinere med konkurranser. 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger lager vi en samlet oversikt der vi prøver å ta mest mulig hensyn til ønsker, men må stå fritt til nødvendige justeringer/plasseringer. Samme person kan gå igjen på flere områder der det passer. Det sender ut ny oversikt. 

Når ferien er overstått (vi kommer tilbake med nærmere tidspunkt) blir det funksjonærmøte på Klubbhuset med informasjon og gjennomgang av arrangementet. Alle inviteres, ansvarlige gruppeledere må møte, og det vil være aktuelt at enkelte grupper møtes særskilt for å gå igjennom sine rutiner.

For mer info om oppgaver innen de ulike ansvarsområdene se Arrangørhåndboka (sist ajourført 2018) 

Har du spørsmål, kontakt en av løpslederne: 

Pål Woldstad Hanssen/ 952 04 484

Marit Westerhus/ 997 17 384

Siri Jaren/ 916 97 993

Innbydelse.pdf

Oversikt ansvarsområder KM_ajour 01.07.2018.pdf


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline