EIKERLØPET 10. MAI 2018 - SØKER FUNKSJONÆRER

Postet av Hans Roar Bakken den 23. Mar 2018

Snøen ligger dyp i skogene, men det nærmer seg likevel årets Eikerløp – som tradisjon tro avvikles Kristi Himmelfartsdag – som i år er allerede torsdag 10. mai. Løpet var planlagt med samlingsplass Myrespiten skytterbane. Her lå alt til rette i forhold til skytterlagene, men på runn av snøforholdene nå har vi besluttet at løpet flyttes til Ormåsen, og håper og tror det er bart når tiden kommer. I tillegg har vi her ajourførte kart.

De siste 4 årene har vi hatt rundt 700 deltagere, inkludert Småtroll, og vi håper på like god deltakelse i år også.

I klubbens strategiplan har vi som et mål å «engasjere flest mulig som funksjonærer» til Eikerløpet, og vi trenger erfaringsmessig 50-60 funksjonærer. Det er mange funksjonærer, og noen har tidsmessig begrensede oppgaver, men vi anser det jo litt sosialt også da at så mange som mulig er med.

I år forsøker vi oss igjen på samme opplegg som sist år vedr oppsett av funksjonærer. Vedlagt følger et første oppsett med fordeling av ansvarsområder, hvorav noen er forespurt og har svart ja, mens andre forespørres herved, og som vi håper svarer ja.

Men så, under de fleste grupper står oppgitt et antall i parentes, f.eks. (4-5). Det er dette antallet vi i tillegg trenger i hver gruppe, og det er her vi anmoder om at du kommer med ønske om hvor du ønsker å gjøre en jobb. Har du ikke vært med tidligere, så er du også hjertelig velkommen.

Vi ber om at dette sendes per e-post til hr.bakken@online.no eller SMS melding til 916 77 277 innen torsdag 5. april (første dagen med treningsløp). Kan også gi tilbakemelding på Facebook. Angi med nummer hvor du har lyst til å gjøre en jobb. Har du ikke anledning, så er det greit å få vite det også.

Med bakgrunn i tilbakemeldinger lager vi en samlet oversikt. Vi søker å ta mest mulig hensyn til ønsker, men må stå fritt til nødvendige justeringer/plasseringer. Samme person kan gå igjen på flere områder der det passer. Vi sender ut ny oversikt.

Onsdag 25. april kl. 19.00 blir det funksjonærmøte på Klubbhuset med informasjon og gjennomgang av arrangementet. Alle inviteres, ansvarlige gruppeledere må møte, og det vil være aktuelt at enkelte grupper møtes særskilt for å gå igjennom sine rutiner. Nærmere om dette senere.

På lagets hjemmeside vil etter hvert bli lagt ut ajourført "arrangørhåndbok" som stikkordsmessig viser oppgaver innen de ulike ansvarsområdet.

Med hilsen Hans R. Bakken/Løpsleder/916 77 277  

Foreløpig funksjonæroversikt 2018

Innbydelse Eikerløpet 20180 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline